Jurisprudență clasică (1983)

Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Pensie de întreţinere stabilită în beneficiul unui copil minor. Obligare ulterioară la întreţinerea unui ascendent. Mod de calcul şi distribuire.
2 Obligaţie de întreţinere. Cereri distincte succesive. Stabilirea pensiei în favoarea copiilor.
3 Stabilirea obligaţiei de întreţinere. Sistare ulterioară a plăţii. Condiţii. Desfacerea contractului de muncă. îndatorirea debitorului.
4 Pensia de întreţinere datorată minorului. Convenţia prin care părintele căruia i s-a încredinţat minorul renunţă o perioadă de timp la plata pensiei pentru minor
5 Pensia de întreţinere pentru minor. Renunţarea la drept. Dreptul la pensia de întreţinere aparţinînd minorului, reprezentantul acestuia nu poate renunţa la dreptul respectiv.
6 Pensie de întreţinere. Obligaţia bunicilor. Obligaţia bunicilor de a plăti pensie de întreţinere pentru nepoţii lor minori Potrivit art. 86 combinat cu prevederile art. 89 şi 91 din Codul familiei, obligaţia de întreţinere există nu numai între părinţi şi
7 Obligaţie de întreţinere. Concurs între copiii şi părintele debitorului. Calculul pensiei.
8 Pensia de întreţinere. Pensia de întreţinere pentru copiii majori aflaţi în continuarea studiilor se stabileşte potrivit criteriilor prevăzute de art. 94 din Codul familiei.
9 Pensia de întreţinere datorată soţului. Faptul că soţul căruia î se cuvine pensie de întreţinere beneficiază de pensie de asigurări sociale nu exclude obligaţia legală a celuilalt soţ de a contribui la întreţinerea lui.
10 Cheltuieli de judecată. Acţiune în stabilirea domiciliului minorului la părintele reclamant şi obligarea pîrîtului la plata întreţinerii.
11 Minor. Dreptul părinţilor de a cere înapoierea copilului de ia orice persoană care îl ţine fără drept (art. 100 şi 103 din Codul familiei).
12 Administrarea patrimoniului minorilor. încheierea unei tranzacţii. Încuviinţarea autorităţii tutelare.
13 Bunuri comune. Dreptul de administrare, folosinta si de dispoziţie asupra bunurilor comune mobile. Prezumtia mandatului tacit de dispozitie
14 Bunuri comune. Imobil. Partaj solicitat doar de unul dintre soti. Refuzul celuilalt de a-l cere. Consecinte.
15 Convenţie între părinţii divorţaţi cu privire la programul de păstrare a legăturilor personale cu minorul. Admisibilitate. Condiţie.
16 Divorţ. Situaţii neprevăzute de lege. Cazul renunţării la locuinţă. îndatorirea instanţei.
17 Dreptul copilului minor la o cameră deosebită.
18 Divorţ. Folosinţa locuinţei. Apartament proprietatea părinţilor. Regimul legal al copilului major şi al soţiei sale care locuiesc în apartament.
19 Cînd soţul figurează în contractul de închiriere numai ca membru al familiei, celălalt soţ care vine în locuinţă în această calitate dobîndeşte numai un drept subordonat care încetează odată cu încetarea calităţii de soţ. In cazul în care la divorţ se înc
20 Sume investite într-o construcţie proprietatea unei terţe persoane. Natura drepturilor.
 
<< Început < Anterior 1 2 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 2