Pensie de întreţinere stabilită în beneficiul unui copil minor. Obligare ulterioară la întreţinerea unui ascendent. Mod de calcul şi distribuire.

în măsura în care cuantumul pensiei de întreţinere nu depăşeşte o treime din veniturile realizate ele către debitorul ei, chiar şi în cazul în care ulterior acordării ei debitorul a fost obligat şi la plata unei pensii de întreţinere către un ascendent al său, nu se va reduce cuantumul pensiei dc întreţinere datorate minerului.

Trib. jud. Sibiu, decizia civ. nr. 876 din 1 noiembrie 1983.

) Retribuţii minime existente la data pronunţării hotărîrii.

Articole din aceeasi categorie: