Divort.org

Divort la notar

1. Informaţiile procedurale despre divorţul notarial sunt descrise pe larg în acest articol:

2. Un articol care pune în relief atât legislaţia incidentă divorţului notarial, dar şi avantajele acestui tip de divorţ, precum şi unele deosebiri faţă de divorţul pronunţat pe cale judecătorească:

3. Pentru cei interesaţi de drept comparat, website-ul nostru conţine mai multe articole despre procedura divortului in diferite state ale lumii:

4. Găsiți răspunsuri la întrebări despre divorțul notarial și multe alte detalii pe site-ul acestui notariat din București: