Pensia de întreţinere. Pensia de întreţinere pentru copiii majori aflaţi în continuarea studiilor se stabileşte potrivit criteriilor prevăzute de art. 94 din Codul familiei.

Potrivit art. 94 alin. 1 Codul familiei, cuantumul pensiei de întreţinere se stabileşte potrivit cu nevoia celui ce o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti, iar în conformitate cu dispoziţiile alin. 3 al aceluiaşi articol, cînd întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte pînă la o pătrime din cîştigul său pentru un copil, o treime pentru doi copii şi o jumătate pentru trei sau mai mulţi copii.

Dispoziţia legală de mai sus se aplică, prin asemănare, şi copiilor majori care Se află în continuarea studiilor.

Trib. Supr., S. civ., decizia nr. 945 din 10 mai 1983.

Articole din aceeasi categorie: