Jurisprudență clasică (1982)

Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 Calcularea pensiei de întreţinere. Adaus la retribuţie pentru muncă prestată în acord. Includere în cîştigul mediu.
2 Copil devenit major şi aflat in continuare de studii. Cerere de a se stabili o pensie de întreţinere în bani.
3 Stabilirea domiciliului copilului. Cererea părintelui de înapoiere a minorului care este ţinut de alte persoane. Interesul minorului, condiţie de admitere a acţiunii.
4 Răspunderea părinţilor pentru prejudiciul cauzat de copiii lor minori. Condiţii.
5 Dreptul bunicilor de a păstra legături cu nepoţii, Admisibilitatea acţiunii.
6 Părinţi despărţiţi în fapt. Acţiune pentru stabilirea domiciliului la unul dintre bunici, introdusă de acesta. Inadrnisibilitate.
7 Ocrotirea minorilor în sistemul instituţiilor de stat. Contribuţia la cheltuieli din partea persoanelor obligate la întreţinere.
8 Bunuri comune. Instrainarea de catre unul din soti a unui bun mobil in timpul despartirii in fapt a sotilor. Necesitatea dovedirii consimtamantului celuilalt sot pentru instrăinarea bunului
9 încredinţarea copilului unuia dintre părinţi. Dreptul celuilalt părinte de a avea legături personale cu minorul. Condiţii de exercitare.
10 Beneficiarul locaţiunii în caz de divorţ. Interdicţia acordării beneficiului locaţiunii soţului care, părăsind domiciliul conjuga!, şi-a schimbat domiciliul în altă localitate.
11 Spaţiu locativ. Dreptul copilului devenii major.
12 împărţirea bunurilor comune. Condiţia ca ele să existe în patrimoniul soţilor. Plata unor datorii personale.
13 Construcţie edificată de soţi pe terenul proprietatea unui terţ. Drepturile părţilor.
14 Construcţie pc terenul altuia. Soţi, Consecinţe,
15 Situaţia juridică a construcţiei edificate de ambii soţi pe terenul proprietatea numai a unuia din ei, precum şi a terenului privind pe soţul neproprietar.
16 Partaj bunuri comune. îmbunătăţiri aduse unui imobil bun propriu a! unuia dintre soţi. Sporul de valoare. Caracterizare.
17 Participarea soţului nepropiietar Ia îmbunătăţirile şi reparaţiile ce se fac unui imobil care este bun propriu al celuilalt soţ. Caracterul de bua comun al sporului de valoare.
18 Apartament proprietatea unuia dintre soţi. Rate plătite în timpul căsătoriei. Actualizare.
19 Bun comun. Dreptul de proprietate al ambilor soţi asupra apartamentului construit pe credit de la stat, cînd contractul a fost încheiat de unul din soţi, anterior căsătoriei iar predarea apartamentului a avut loc în timpul căsătoriei (art. 30 Codul famili
20 Partaj, Evaluarea apartamentului proprietate personală construit cu sprijinul statului. Stabilirea valorii de circulaţie.
 
<< Început < Anterior 1 2 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 2