Beneficiarul locaţiunii în caz de divorţ. Interdicţia acordării beneficiului locaţiunii soţului care, părăsind domiciliul conjuga!, şi-a schimbat domiciliul în altă localitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 5/1973, beneficiul locaţiunii trebuie să rămînă fostului soţ căruia i s-au încredinţat copiii rezultaţi clin căsătorie.

Aceste dispoziţii se aplică însă numai în cazurile în care nu se contravine altor dispoziţii legale, de ordine publică.

In acest sens trebuie să se reţină că, potrivit art. 13 din Legea nr. 5/1973 închirierea de locuinţe în oraşele mari se poate face numai persoanelor şi familiilor care domiciliază sau care au dreptul să-şi stabilească domiciliul, în condiţiile legii, în aceste oraşe, condiţii prevăzute în Decretul nr. 68/1976. Aşa fiind, beneficiul locaţiunii nu poate fi acordat soţului care, părăsind domiciliul conjugal şi-a schimbat domiciliul în altă localitate.

Trib. Supr., S, civ., decizia nr. 1 524 din 28 septembrie 1982.

Articole din aceeasi categorie: