Situaţia juridică a construcţiei edificate de ambii soţi pe terenul proprietatea numai a unuia din ei, precum şi a terenului privind pe soţul neproprietar.

In cazul în care soţului neproprietar al terenului i se recunoaşte, cu ocazia partajului, contribuţia la edificarea construcţiei, care este astfel,' bun comun, îh ce priveşte terenul nu i se poate recunoaşte decît un drept de folosinţă.

Trib. Supr., S. civ., decizia nr. 1261 din 20 iulie 1982.

Articole din aceeasi categorie: