Partaj bunuri comune. îmbunătăţiri aduse unui imobil bun propriu a! unuia dintre soţi. Sporul de valoare. Caracterizare.

Instanţele sînt obligate să stabilească în cadrul procesului de partaj care este sporul de valoare pe care 1-a dobîndit imobilul bun propriu al unuia dintre soţi ca urmare a îmbunătăţirilor ce i s-au adus în timpul căsătoriei, fiindcă numai acest spor constituie bun comun al soţilor.

Trib. Supr., S. civ., decizia nr. ÎS din 6 ianuarie 1982.

Articole din aceeasi categorie: