Răspunderea părinţilor pentru prejudiciul cauzat de copiii lor minori. Condiţii.

Potrivit1 art. 1999 alin. 2 din Codul civil, părinţii sînt responsabili de prejudiciul cauzat de copiii lor minori ce locuiesc cu dînşii.

Textul de lege priveşte răspunderea dedusă din lipsa de supraveghere a minorilor de către părinţi.

In alineatul final al art. 1999 din acelaşi cod se prevede că părinţii sînt apăraţi de responsabilitate dacă probează că n-au putut împiedica faptul prejudiciabil", adică dacă supravegherea nu a putut fi exercitată dintr-o cauză obiectivă ce nu le poate fi imputată sau dacă din împrejurările în care fapta a fost săvîrşită aceasta nu a putut fi împiedicată de ei.

Dispoziţiile' legale de mai sus referitoare la răspunderea părinţilor de a-şi supraveghea copiii minori, au fost implicit extinse prin Codul familiei, care prevede în mod expres obligaţiile părinţilor faţă de copiii lor minori.

Astfel, prin art. 101 din Codul familiei se prevede că părinţii sînt datori să îngrijească de persoana copilului", precizîncl că ei sînt obligaţi, între altele, să îngrijească şi de educarea" copilului, noţiunea de educare". fiind mai mare decît cea de supraveghere, pe care o include. Textul de lege de mai sus nu constituie o recomandare ei o obligaţie, avînd caracter imperativ.

x4ceastă obligaţie implică, în mod necesar, răspunderea pentru orice pagubă pricinuită de minor, rezultînd din lipsa de educaţie.

Lipsa unei educaţii corespunzătoare trebuie dedusă întotdeauna din chiar faptul antisocial prejudiciabil, săvîrşit de minor.

Trib. Supr., Completul de 7 judecători.-decizia nr. 18 din 15 martie 1982

Articole din aceeasi categorie: