Părinţi despărţiţi în fapt. Acţiune pentru stabilirea domiciliului la unul dintre bunici, introdusă de acesta. Inadrnisibilitate.

O acţiune pentru stabilirea domiciliului minorului poate fi introdusa, potrivit art. 100 din Codul familiei, numai ele cătres unul dintre părinţi, dacă între ei există neînţelegeri cu privire la o atare stabilire. Aşa fiind, o acţiune pentru stabilirea domiciliului la unul dintre bunici, formulată de către acesta, este inadmisibilă.

In situaţii de natura celor invocate prin acţiune, în sensul că păr rinţii minorului sînt despărţiţi în fapt şi au lăsat copilul la bunicul reclamant, ocrotirea minorilor, deci şi stabilirea domiciliului lor, se realizează numai în condiţiile şi formele prevăzute prin Legea nr. 3/1970.

Trib. jud. Hunedoara, decizia nr. 664 din 19 iulie 1982.

Articole din aceeasi categorie: