Jurisprudență clasică (1971)

Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol
1 întreţinere. Cuantumul pensiei. Stabilirea eîştigu-Iui din muncă.
2 întreţinere. Membri ai cooperativelor agricole de producţie. Cîştig din muncă. înţeles. Stabilire.
3 întreţinere. Cîştig din muncă. Membri ai cooperativelor agricole de producţie.
4 Obligaţie de întreţinere a copiilor. Caracter complex.
5 întreţinere. Mai mulţi copii. Stabilirea pensiei pentru fiecare.
6 Obligaţia de întreţinere. Copil aflat în continuarea studiilor. Temei legal.
7 întreţinere. Copil aflat în continuare de studii. încheierea unei căsătorii.
8 Obligaţie de întreţinere. Copii devenit major şi aflat în continuare de studii. Acordarea pensiei. Condiţii.
9 Obligaţie de întreţinere. Copil major aflat în continuare de studii. Calitate procesuală. Obţinerea unor rezultate corespunzătoare.
10 Obligaţie de întreţinere. Copil major aflat în continuarea studiilor. Necesitatea unei noi hotărîri.
11 întreţinere. Lipsa unei legături de rudenie. Condiţii pentru existenţa obligaţiei.
12 întreţinere. întinderea obligaţiei, Cheltuieli mărunte şi sporadice.
13 Ocrotirea minorilor. Acţiune pentru înapoierea copilului de la persoane care îl ţin fără drept.
14 Bunuri comune ale sotilor. Instrainare in timpul casatoriei. Stare de necesitate.
15 Ocrotirea minorilor. încredinţare. Reîncredintare. Criterii.
16 Divorţ. împărţirea locuinţei. Drept la o suprafaţă locativă suplimentară.
17 Bunuri comune ale soţilor. îmbunătăţiri aduse unui imobil proprietate indiviză a soţului cu alte persoane. Recuperarea unor cheltuieli. Prescripţie.
18 împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei. Introducerea acţiunii de divorţ.
19 Bunuri comune ale soţilor. împărţire în timpul căsătoriei. Judecarea Separata a acţiunii.
20 Acţiune în constatare pentru stabilirea caracterului unui bun introdusă în timpul căsătoriei. Admisibilitate.
 
<< Început < Anterior 1 2 Următor > Sfârşit >>
Pagina 1 din 2