întreţinere. Cuantumul pensiei. Stabilirea eîştigu-Iui din muncă.

Prin mijloacele celui ce urmează a plăti întreţinerea, în sensul art, 94 din Codul familiei, se înţeleg, în generalitatea cazurilor concrete, sumele de bani de care debitorul poate dispune efectiv.

Aşa find, la stabilirea pensiei de întreţinere trebuie să fie avut în vedere numai cîştigul net din muncă realizat de debitor, ceea ce presupune că pentru determinarea acestuia se scad atît sumele reprezentînd contribuţia la realizarea fondului necesar plăţii pensiei suplimentare, cît şi cele reţinute în contul nerealizării planului, acestea din urmă fiind evidenţiate, eventual, ca venituri numai la finele perioadei de plan- cînd au fost restituite salariatului debitor al întreţinerii.

Trib. jud. Timiş, sec. civ., decizia nr. 1 693 din 30 decembrie 1971.

Articole din aceeasi categorie: