întreţinere. Cîştig din muncă. Membri ai cooperativelor agricole de producţie.

In ceea ce-i priveşte pe membrii cooperativelor agricole de producţie, cîştgiul din muncă, h] sensul art. 94 din Codul familiei, cuprinde veniturile realizate din munca prestată efectiv în cadrul cooperativei, cele rezultate din gospodăria personală, precum şi, eventual, cele realizate din alte surse dar care au un caracter de continuitate.

Trib. Supr., S. civ., decizia nr. 322 din 24 februarie 1971.

Articole din aceeasi categorie: