Obligaţie de întreţinere. Copil major aflat în continuarea studiilor. Necesitatea unei noi hotărîri.

In cazul cînd s-a pronunţat o hotărîre judecătorească prin care părintele a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în favoarea copilului.său pînă la ajungerea acestuia la majorat, efectele hotărîrii şi deci obligaţia plăţii încetează automat la data Ia care beneficiarul pensiei a ajuns la majorat, fără a fi necesară pronunţarea unei hotărîri în acest sens.

Dacă însă copilul ajuns la majorat se află în continuarea studiilor şi este lipsit de mijloace de întreţinere, el va trebui să ceară printr-o nouă acţiune obligarea părintelui său la plata unei pensii de întreţinere pînă la terminarea studiilor, fără a depăşi vîrsta de 25 ani.

Trib. jud, Eistriţa-Năsăud, decizia civ, nr. 188 din 30 aprilie 1971.

Articole din aceeasi categorie: