întreţinere. Membri ai cooperativelor agricole de producţie. Cîştig din muncă. înţeles. Stabilire.

în cazul membrilor cooperativelor agricole de producţie, prin cîştig clin muncă, în sensul art. 94 alin. 3 din Coclul familiei, se înţelege veniturile în natură şi în bani realizate în cursul anului agricol expirat' atît din munca prestată în cadrul cooperativei, cît şi în acel al gospodăriei familiale de ţăran cooperator.

Pentru determinarea veniturilor instanţa trebuie să ţină s'eama de datele pe care le poate obţine de la cooperativa agricolă de producţie sau, după caz, de la comitetul executiv al consiliului popular comunal ori clin alte probe, atît în ceea ce priveşte veniturile realizate, cît şi preţurile la care acestea au fost valorificate. Preţurile practicate la piaţa ţărănească urmează a fi obţinute de la administraţia pieţelor sau de la comitetul executiv al consiliului popular local, în cazul în care nu există în localitate o asemenea administraţie. Pe baza acestor relaţii, instanţa va face o medie a preţurilor, în raport de care va stabili cuantumul veniturilor pe anul agricol expirat.

Trib. Supr., S. civ., decizia nr. 863 din 21 mai 1971.

Articole din aceeasi categorie: