Membri de familie. Drepturile lor locative. Limitele exercitarii. Subinchirierea si restrangerea spatiului. Situatia sotului.

Potrivit art. 15 din Legea nr. 5/1973, fac parte din familie soţii şi copiii, precum şi părinţii soţilor, întreţinuţi de aceştia.

Membrii familiei au drepturi locative proprii, le pot exercita ca şi titularii contractului de închiriere sub aspectul folosinţei locuinţei şi anexelor, pot renunţa la acest beneficiu, clar fără a le renaşte dreptul în caz de revenire. Subînchirierea sau restrîngerea spaţului locativ poate fi dispusă însă numai de titularii contractului. Soţul care îl urmează pe celălalt dobîndeşte un drept locativ propriu numai dacă acesta din urmă este titularul contractului de închiriere. In ipoteza în care acesta este doar membru de familie, soţul care îl urmează dobîndeşte un drept locativ subordonat, care încetează odată cu pierderea calităţii de soţ.

 

Trib. Supr., S. civ., decizia nr. 1 501 din 21 septembrie 1982.

Articole din aceeasi categorie: