Folosirea locuintelor. Detinerea de catre soti a doua locuinte. Obligaţia de a elibera una din ele. Exceptii.

Potrivit art. 9 din H.C.M. nr. 860/1973, soţii au dreptul la o singură locuinţă, cu respectarea dispozţiilor legale privind normarea suprafeţelor locative. în cazul în care deţin cu titlu de chiriaşi locuinţe proprietate de stat, ei sînt obligaţi ca în termen de 60 de zile de la data căsătoriei să elibereze una dintre ele.

Deşi soţii au dreptul la o singură încăpere de locuit, dacă nici una din camere nu acoperă suprafaţa legală a locatarilor, aceştia sînt îndreptăţiţi să deţină, în continuare, ambele încăperi.

 

Trib. Supr., S. civ., decizia nr. 643 din 7 aprilie 1982.

Articole din aceeasi categorie: