Bunuri comune ale soţilor. Partaj de folosinţă. Inadmisibilitate.

Partajul de folosinţă a bunurilor comune ale soţilor este inadmisibil, deoarece atît timp cit există comunitate de bunuri şi soţii nu sînt divorţaţi, ei îşi administrează şi folosesc împreună bunurile comune şi tot astfel dispun de ele.

Dacă s-ar admite partajul de folosinţă al bunurilor comune, ar însemna să se aducă atingere regimului comunităţii astfel cum. este reglementat de Codul familiei, care permite numai cu totul excepţional şi numai pentru motive temeinice împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei, în tot sau în parte, dar nicidecum împărţirea folosinţei lor (art. 35 şi 36, Codul familiei).

Trib. Supr., S. civ., docixia nr. 1 473 din 7 iulie 1972.

Articole din aceeasi categorie: