Ocrotirea minorilor. Reîncredinţare.

Luarea copiilor de la părintele căruia i-au fost încredinţaţi trebuie să aibă o justificare temeinică, avînd la bază motive puternica care să demonstreze că menţinerea lor la acel părinte ar avea consecinţe dăunătoare bunei dezvoltări fizice, creşterii şi educării. Nu este indicată o revenire făcută cu uşurinţă şi prin care copiilor să li se impună schimbări forţate în modul de viaţă cu care au fost deprinşi şi care nu se dovedeşte a Ie fi dăunător, atît sub aspectul material, cît şi sub acel al legăturilor afective ce s-au stabilit între copii şi părintele căruia i-au

fost încredinţaţi.

Trib. Supr., S. civ., dccizia nr, 739 din 11 iunie 1969.

Articole din aceeasi categorie: