Divorţ. Criterii de atribuire a locuinţei.

în caz de divorţ, dacă soţii nu au convenit altfel, beneficiul contractului privitor la locuinţă foloseşte soţului căruia i s-au încredinţat copiii, iar în cazul cînd nu sînt copii, soţului care a obţinut divorţul. In toate celelalte cazuri, instanţa care pronunţă divorţul va hotărî care dintre soţi va avea beneficiul contractului.

într-o asemenea situaţie, dacă locuinţa nu poate fi împărţită, instanţa, pentru a stabili căruia dintre soţi urmează să i se atribuie beneficiul integral al contractului de închiriere, are îndatorirea să ia în considerare mai multe criterii, spre a pronunţa, în raport de ele, o soluţie judicioasă.

Asemenea criterii sînt profesiunea fiecărui soţ, veniturile realizate clin muncă, distanţa la care este situată locuinţa faţă de locul de muncă, starea sănătăţii, greutăţile familiale, posibilitatea fiecărui soţ de a-şi procura o altă locuinţă sau de a locui în propria familie ori cu o altă persoană, de a-şi construi o locuinţă proprietate personală, beneficiind de venituri sporite şi avînd sarcini mai mici şi alte asemenea criterii.

In acelaşi timp nu poate fi neglijat nici gradul de vinovăţie a soţilor în desfacerea căsătoriei, deoarece, dacă vocaţia lor la folosinţa locuinţei prin valorificarea criteriilor de mai sus s-ar vădi sensibil egală, apare ca mai îndreptăţită atribuirea beneficiului contractului aceluia dintre soţi care este cel rnai puţin vinovat de pronunţarea divorţului.

Trib. Supr., S. civ., decizia nr. 1 597 din 30 decembrie 1969.

Articole din aceeasi categorie: