încredinţarea minorilor spre creştere şi educare. Modificarea măsurii. Folosirea ordonanţei preşe-dinţiale.

împrejurarea că, printr-o hotărîre judecătorească anterioară, copilul a fost încredinţat spre creştere şi educare mamei nu poate constitui un impediment pentru ca, ulterior, el să fie încredinţat vremelnic tatălui, pe calea ordonanţei preşedinţiale, dacă există starea de urgenţă cerută de art. 581 Cod procedură civilă.

în speţă, din probele administrate rezultă că minorul, datorită afecţiunilor de care suferea, avea nevoie de îngrijire specială, tratament si control medical continuu, iar mama, avînd o viaţă dezorganizată, îl neglija, periclitîndu-i dezvoltarea fizică şi intelectuală, astfel că urgenţa măsurii reieşea chiar din această împrejurare.

Trib. jud. Suceava, decizia civ. nr. 871 din 21 septembrie 1976.

Articole din aceeasi categorie: