Ocrotirea minorilor. Locuirea lor la bunici, cu acordul părinţilor. Cererea unuia dintre părinţi de înapoiere a copilului. Admisibilitate.

împrejurarea că părinţii, la începutul căsătoriei, au fost de acord ca bunicii să se ocupe de creşterea şi educarea minorilor nu poate duce la concluzia inadmisibilităţii acţiunii. Aceasta deoarece o atare convenţie a fost determinată atunci de lipsa unor condiţii corespunzătoare de locuit.

Existenţa unei asemenea convenţii nu poate fi însă interpretată ca o renunţare definitivă a unuia dintre părinţi la dreptul de a se ocupa personal de creşterea şi educarea propriilor săi copii. Pe cale de consecinţă, oricare dintre părinţi poate solicita, potrivit art. 103 alin. 1 din Codul familiei, înapoierea copilului de la orice persoană care îl deţine fără drept. împrejurarea că, între părinţi, există unele neînţelegeri, care au culminat cu provocarea unei acţiuni de divorţ, ce în final, a fost respinsă, nu pot duce la o altă soluţie, întrucît oricare dintre părinţi poate solicita stabilirea domiciliului minorilor la el.

Trib. jud. Sibiu, dec. civ. nr. 1 076 din 1 decembrie 1986.

2. Obligaţiile părinţilor privind persoana şi bunurile minorilor.