Obligaţie de întreţinere. Situaţia soţilor. Stabilirea cuantumului pensiei.

In temeiul obligaţiei reciproce de întreţinere a soţilor, unul dintre ei poate fi obligat să-i plătească celuilalt o pensie de întreţinere, în cazul cînd sînt despărţiţi în fapt şi dacă cel ce o solicită este lipsit de mijloace şi în incapacitate de a munci.

în cazul în care soţul ce pretinde de la celălalt întreţinere este încadrat în gradul III de invaliditate pe o perioadă determinată, instanţa urmează să aibă în vedene această împrejurare şi, totodată, în considerarea ei să ţină seama, la stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere, de durata incapacităţii de muncă, de faptul dacă reclamantul are sau nu o calificare şi de acela că în cazul în care s-ar încadra nu ar putea să efectueze decît unele munci mai uşoare sau în program redus, iar pe de altă parte, cu referire Ia soţul pîrît, de cuantumul veniturilor sale şi de existenţa altor obligaţii legale.

Trib. jud. Hunedoara, decizia civ. nr. 854 din 17 septembrie 1976,

Articole din aceeasi categorie: