Interdicţie. Curatelă. Deosebire.

Din prevederile cuprinse în art. 142 din Codul familiei, a cărui enumerare este limitativă, rezultă că o persoană poate fi pusă sub interdicţie dacă nu are discernămîntul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei sau debilităţii mintale.

Prin urmare, nu poate fi pus sub interdicţie acela care, din cauza bătrîneţii, a bolii sau a unei infirmităţi fizice, deşi capabil, deci cu discernământ, nu poate să-şi apere personal interesele în condiţii mulţumitoare, într-o atare situaţie putînd să i se numească, potrivit art. 152 din acelaşi cod, un curator.

Trib. Supr.. S. civ., decizia nr. 691 din 20 aprilie 1978.

Articole din aceeasi categorie: