înstrăinare de către părinţi a bunurilor minorului. Caracterul nulităţii. Invocare.

Actele de înstrăinare de către părinţi a bunurilor ce aparţin minorului, încheiate fără respectarea dispoziţiilor cuprinse în art. 105 şi 129 din Codul familie-i, sînt lovite de o nulitate relativă, care poate fi invocate numai de reprezentantul minorului sau de autoritatea tutelară.

în speţă s-a respins ca introdusă de o persoană fără calitate acţiunea bunicului matern, pentru desfiinţarea actului de înstrăinare a unui bun al minorului, încheiat de tatăl acestuia.

Trib. jud. Hunedoara, decizia civ. nr. 519 din 5 iunie 1981

Articole din aceeasi categorie: