înfiere. Renunţare la dreptul de a cere desfacerea ei. Valorificarea vocaţiei Ia moştenirea părintelui înfietor.

Renunţarea la dreptul de a cere desfacerea înfierii nu este de natură săi aducă atingere, prin ea însăşi, ordinei de drept, chiar dacă prin aceasta cel în cauză urmăreşte să-şi valorifice dreptul la moştenirea părintelui înfietor, decedat între timp. O asemenea renunţare nu poate fi considerată că ar constitui un act imoral, contrar normelor de convieţuire socialistă, pentru a se face aplicarea dispoziţiei cuprinse în art. 723 C. proc. civ. şi art. 13 clin Decretul nr. 31/1954, devreme ce dreptul de a succeda părintelui înfietor derivă din lege şi poate fi valorificat de titular indiferent de poziţia luată anterior decesului.

Trib. Supr,, S. civ., decizia nr. 2 240 din 23 decembrie 1975.

Articole din aceeasi categorie: