înfiere. Lipsă de calitate pentru introducerea unei acţiuni. Consecinţe cu privire la formularea aceleiaşi cereri în recurs. Desfacerea înfierii.

Atît timp cît! infietorii nu pot cere, prin acţiune, desfacerea înfierii, ei nu au posibilitatea legală nici de a formula o atare cerere pe calea recursului împotriva unei hotărîri date într-o acţiune introdusă de altă persoană fizică sau juridică, dintre acelea cărora legea le recunoaşte un asemenea drept prin art. 81 din Codul familiei, deşi ei au figurat în proces ca pîrîţi.

Trib, Supr., S. civ., decizia nr. 1169 din 3 iulie 1976.

Articole din aceeasi categorie: