înfiere. Desfacere. Numele soţiei înfiatului şi al copilului.

Soţia şi copilul celui a cărui înfiere a fost desfăcută, continuă să poarte numele pe care cel înfiat 1-a avut la data căsătoriei şi respectiv naşterii, întrucît atît soţia, cît şi copilul dobîndind în mod legal acel nume şi neexistînd nici o neconcordanţă faţă de statutul lor civil, procedura referitoare la rectificarea actelor de stare civilă nu este aplicabilă. P.en-tru dobîndirea numelui soţului, respectiv al tatălui, ca urmare a desfacerii înfierii este necesar a se urma procedura schimbării numelui pe cale administrativă.

Trib. Supr., Col. civ., decizia civ. nr. 257 din 15 martie 1965.

Articole din aceeasi categorie: