înfiere. Desfacere. Copil devenit major. Calitate procesuală activă.

Spre deosebire de înfiat căruia legea îi recunoaşte dreptul de a cere desfacerea înfierii' şi după c'e a devenit major, acest drept nu mai poate fi exercitat de către părinţii fireşti, de autoritatea tutelară şi de instituţiile de ocrotire, care nu mai au nici un drept şi nici o îndatorire cu privire la persoana înfiatului clupă ce acesta a împlinit vîrsta de 18 ani.

Trib. Supr., S. civ., decizia nr. 1 412 din 26 noiembrie 1969.

Articole din aceeasi categorie: