înfiere. Acţiunea înfiatului major pentru desfacerea înfierii. Necitarea autorităţii tutelare.

Cînd acţiunea pentru desfacerea înfierii este promovată de înfiatul major, citarea autorităţii tutelare, precum şi a părinţilor fireşti nu este necesară, deoarece, din, interpretarea art. 82 din Coclul familiei, în corelaţie cu art. 159 lit. a, art. 67 şi art. 70 din acelaşi cod, rezultă că ascultarea autorităţii tutelare şi consimţămîntul părinţilor fireşti nu sînt cerute decît în cazul cînd înfiatul este minor; aşadar, pentru identitate de raţiune, aceeaşi soluţie se impune şi în cazul desfacerii înfierii.

Trib. jud. Argeş, d- cizia civ. nr. 1573 din 12 decembrie 1979.

Articole din aceeasi categorie: