încredinţarea minorilor spre creştere şi cducare. Criterii.

Faptul că unul dintre părinţi oferă condiţii materiale mai favorabile pentru creşterea copilului nu este hotărî tor pentru a i se încredinţa lui, ci este necesar să se examineze la care dintre părinţi i se poate asigura copilului un climat familial corespunzător pentru îngrijire şi educare, ţinîndu-se seama totodată de vîrsta la care se. găseşte şi de legăturile afective fireşti.

împrejurarea că mama copilului trăieşte în concubinaj cu o altă persoană nu este de natură, prin ea însăşi, să determine concluzia în sensul că,. încred inţîndu-i-se ei copilul, interesele acestuia ar fi prejudiciate.

Trib. Supr.. S. civ., decizia nr. 567 din 31 martie 1976.

Articole din aceeasi categorie: