Folosinta locuintelor. Soti despartiti in fapt. Neexercitarea dreptului de optiune pentru una din locuinte.

Prevederile legale potrivit cărora soţii au dreptul la o singură locuinţă şi sînt obligaţi să opteze pentru una dintre cele două locuinţe pe care le deţin sa referă la situaţiile normale, cînd soţii convieţuiesc şi locuiesc împreună în aceeaşi localitate.

Aşa fiind, aceste dispoziţii legale nu pot constitui temeiul pentru a se dispune evacuarea soţiei pe motiv că ea trebuie să urmeze pe soţul mutat cu serviciul în altă localitate, (unde i s-a atribuit acestuia spaţiu locativ corespunzător), atunci cînd s-a dovedit că, clin pricina unor neînţelegeri grave, încă înainte de transferarea cu serviciul în altă localitate, soţul se mutase din domiciliul comun, iar soţia obţinuse o hotărîre judecătorească prin care se stabilise domiciliul copilului lor la mamă, iar tatăl fusese obligat la plata unei pensii de întreţinere.

 

Trib. jud. Harghita, decizia civ. nr. 234 din 5 august 1969.

Articole din aceeasi categorie: