Folosinţa locuintelor. Parasirea domiciliului conjugal de catre unul din soti mai mult de 6 luni. Conservarea dreptului locativ.

In cazul în care unul din soţi, de bunăvoie ori izgonit de celălalt soţ, a părăsit domiciliul conjugal peste 6 luni, el nu-şi pierde dreptul său locativ, întrucît, în atare caz, nu sînt aplicabile prevederile art. 19 clin Legea nr. 5/1973.

în speţă, soţia a părăsit, domiciliul conjugal în mai 1980, iar după 9 luni cere ca, pe cale de ordonanţă preşedinţiaiă, să fie reintegrată în locuinţă. Constatîndu-se că au trecut peste 6 luni de la părăsirea domiciliului, judecătoria respinge cererea, dar tribunalul judeţean admite atît recursul, cît şi cererea menţionată, cu motivarea de mai sus şi cu precizarea că soluţia primei instanţe este potrivnică reluării vieţii de familie a soţilor.

 

Trib. jud Hunedoara, decizia civ. nr. 332 din 9 aprilie 1981.

Articole din aceeasi categorie: