Dreptul părintelui de a cere să-i fie înapoiat.

Părintele are dreptul să ceară înapoierea copilului de la orice persoană care îl ţine fără drept. împrejurarea că persoana la care se află copilul manifestă afecţiune faţă de acesta şi se preocupă de îngrijirea şi educarea lui nu constituie un criteriu legal pentru respingerea cererii de înapoiere făcute de către părinte, deoarece, potrivit legii, părintele are îndatorirea de a-1 îngriji şi nu poate fi privat de dreptul său corelativ acestei obligaţii, decît în cazurile speciale reglementate prin Legea nr. 3/1970. Ca atare şi raporturile de afecţiune care îi leagă pe bunici de minorul aflat la ei nu justifică, prin ele însesi, respingerea unei astfel de acţiuni (art. 100. 101 şi 103 Codul familiei).'

Trib. Supr.. S. civ., decizia nr. 1 325 din 23 septembrie 1976.

Articole din aceeasi categorie: