Coproprietate. Concubini. Bunuri comune. Ridicarea unor construcţii.

în raporturile patrimoniale dintre concubini sînt aplicabile dispoziţiile din dreptul comun care reglementează coproprietatea în indiviziune, în măsura în care este dovedită existenţa unei atare coproprietăţi, eurn este aceea asupra construcţiei ridicate de comun acord de căitre concubini prin contribuţiile lor comune prestate cu intenţia de a deveni coproprietari asupra ei (art. 492 C. civ.).

Trib. Supr., S. civ., decizia nr. 530 din 7 aprilie 1972.

Articole din aceeasi categorie: