Competentă teritorială. Stabilirea domiciliului minorului. Obligarea pîrîtului la pensie de întreţinere.

Faptul că, în cuprinsul aceleiaşi acţiuni, s-a cerut obligarea pîrîtului la plata unei pensii de întreţinere a copilului, asupra încredinţării căruia instanţa este, în principal, chemată să se pronunţe, nu poate face aplicabile dispoziţiile art., 10 pct. 7 C. pr. civ., impunînd pîrîtului să se judece la instanţa domiciliului reclamantului, deoarece cererea privind stabilirea pensiei de întreţinere este accesorie şi ca atare este în căderea instanţei competente să judece cererea principală (art. 17 Cod pr. civ.).

Trib. jud. Satu Mare, decizia civ. nr. 27 din 7 ianuarie 1972.

Articole din aceeasi categorie: