CIO. Obligaţie de întreţinere. Cerere de majorare a pensiei. Despăgubiri acordate debitorului pentru un accident de circulaţie.

Este întemeiată cererea de majorare a cuantumului pensiei de întreţinere formulată de copilul minor prin reprezentantul său legal, atunci cînd situaţia materială a debitorului întreţinător s-a schimbat considerabil, prin primirea unei însemnate sume de bani din partea Administraţiei Asigurărilor de Stat, ca urmare a unui accident de circulaţie suferit de acesta. Intr-o atare situaţie nu se poate vorbi de o depăşire a cotei legale din venitul întreţinătorului, pentru că în acest venit trebuie să se includă si suma primită ca despăgubire.

Trib. jud. Tulcea, decizia civ. nr. 204 din 20 mai 1976.

Articole din aceeasi categorie: