Bunuri comune. Prezumtia de mandat tacit, instrainarea bunurilor.

Prezumţia de mandat tacit, in ceea ce priveşte înstrăinarea bunurilor comune mobile, operează numai cit timp celălalt soţ nu şi-a manifestat dezacordul, contrazicând ideea de mandat tacit. De aceea, dobînditorui încunoştiinţat de existenţa unei opuneri trebuie considerat de rea-credinţă dacă încheie totuşi actul, aşa că nu se mai poate pune la adăpostul prevederilor art. 1909 din Codul civil si nici nu poate invoca prezumţia de mandat tacit, pentru u susţine că a tratat cu proprietarul bunului.

 

Trib. Supr, S. civ., decizia nr. 888 din 12 iunie 1967

Articole din aceeasi categorie: