Bunuri comune. Impartire in cadrul contestatiei la executare.

In cadrul soluţionării contestaţiei la executare formulate ele soţie, atunci cinci soţul este condamnat pentru o infracţiune în dauna avutului obştesc, nu se poate dispune decît cu privire la bunurile indisponibil izate prin procesul verbal de sechestru.

Este greşită hotărirea instanţei de judecată prin care s-au atribuit soţului condamnat toate bunurile comune, asupra cărora să poată fi executată creanţa unităţii socialiste păgubite, acordindu-se soţiei doar o sultă, reprezentincl valoarea părţii sale de bunuri ce-i reveneau din comunitate, deoarece, pe de o parte, unitatea socialistă păgubită nu ar fi putut urmări pe debitor (soţul condamnat) decît în limita cotei . sale părţi din bunurile comune, iar, pe de altă parte, potrivit prevederilor art. 7-11 şi 742 Coci civil, bunurile — pe cît posibil — se împart în natură şi numai cîncl această modalitate nu este realizabilă, ele se atribuie. — ca măsură de excepţie — uneia sau alteia dintre părţi. Plata sultei se face pentru diferenţele valorice ce nu se pot realiza prin împărţirea în natură a bunurilor.

 

Trib. jud. Ilfov, decizia civ. nr. 442 din 3 iunie 1976.

Articole din aceeasi categorie: