Bunuri comune ale soţilor. Sume realizate din opere literare, artistice, ştiinţifice şi alte opere de creaţie intelectuală.

Remuneraţia încasată pentru realizarea unor opere literare, artistice, ştiinţifice şi a oricăror opere de creaţie intelectuală, dobîndită în timpul căsătoriei, este bun comun al soţilor. Codul familiei, prin art. 31, a limitat categoria bunurilor proprii, iar la lit, d a inclus, printre alte bunuri, numai manuscrisele ştiinţifice sau literare, fără a cuprinde însă şi remuneraţia încasată pentru realizarea operelor. Aceasta înseamnă că ceea ce s-a exceptat de la regimul comunităţii de bunuri este numai originalul (manuscris, schiţă, proiect) în care s-a materializat opera iar nu şi dreptul asupra creaţiei intelectuale înseşi, adică nu şi dreptul de autor.

Trib. Supr., S. civ., decizia nr. 1 309 din 7 august 1976.

Articole din aceeasi categorie: