Bunuri comune ale sotilor. Sume de bani depuse la Casa de Ajutor Reciproc. Regim legal.

Sumele de bani, ca şi orice alte bunuri dobîndite în timpul căsătoriei, sînt bunuri comune, chiar dacă ele au fost depunse de unul dintre soţi la Casa de Ajutor Reciproc. Faptul că atare sume de bani sînt supuse regimului special prevăzut de statutul acestor asociaţii pe durata de timp cit deponentul este membru al asociaţiei nu schimbă natura lor juridică de bunuri comune. Asemenea sume de bani pot forma obiectul unei împărţeli şi pot ajunge, în total sau în parte, în patrimoniul soţului nedeponent, partajul urmînd a se face, la desfacerea căsătoriei, fie pe cale amiabilă, fie pe cale judecătorească. în acest scop nu este necesar acordul Casei de Ajutor Reciproc, în calitate de deţinătoare a sumelor respective, căreia hotărîrea judecătorească pronunţată îi este opozabilă fără a figura ca parte. De drepturi personale şi netransmisibile se poate vorbi numai in raporturile dintre aceasta şi membrii ei, cit timp îşi păstrează această calitate. După desfacerea contractului de muncă însă drepturile foştilor membri asupra sumelor depuse nu mai pot fi caracterizate ca atare (art. 30 şi 36 Codul familiei; art. 9 clin statutul Caselor de Ajutor Reciproc).

 

Trib. Supr., S. civ., decizia nr. 1 992 din 30 noiembrie 1976.

Articole din aceeasi categorie: