Bunuri comune ale soţilor. Răspundere. Prejudicii cauzate prin fapte penale.

Soţii răspund cu bunurile comune pentru repararea prejudiciului cauzat prin însuşirea de către unul dintre ei' a unor bunuri proprietate socialistă, dacă prin aceasta au sporit bunurile lor comune.

Obligaţia de despăgubire care incumbă ambilor soţi este deci condiţionată de sporirea bunurilor comune şi de existenţa unui raport de cauzalitate între însuşirea bunurilor proprietate socialistă de către unul dintre ei şi sporirea bunurilor comune.

Aceasta înseamnă că soţul nevinovat nu răspunde decît dacă sînt întrunite ambele condiţii şi numai în limita sporului valoric obţinut asupra bunurilor comune.

De aceea, instanţele trebuie să aibă un rol activ şi să dispună administrarea de probe pentru a stabili bunurile care au fost dobîndite în perioada incriminată, precum şi dacă în raport ele veniturile soţilor şi valoarea bunurilor, acestea au fost dobîndite cu sume provenite din săvîrşirea infracţiunii, sau dacă soţul nevinovat a tras foloase de pe urma acesteia (art. 32 lit. d, Codul familiei; art. 15, Decret nr. 221/1960),

Trib. Supr.,,S. civ., decizia nr. 504 din 11 aprilie 1969.

Articole din aceeasi categorie: