Bunuri comune ale soţilor. împărţirea unei locuinţe. Criterii.

Prin art. 22 din Legea nr. 5/1973 s-au stabilit unele criterii de preferinţă pentru atribuirea contractului privitor la locuinţă în cazul în care soţii divorţează. Textul are caracterul unui principiu de aplicare generală, în sensul că urmează a se ţine seama de el în orice situaţii pentru rezolvarea cărora nu există o reglementare expresă diferită. O asemenea situaţie are loc atunci cînd se cere împărţirea bunurilor comune, astfel că se va ţine seama de prevederile legale aplicabile în materie de partaj, dar şi de aceste criterii de preferinţă.

Trib. Supr., S, civ., decizia nr. 236 din 10 februarie 1976.

'350

Articole din aceeasi categorie: