Bunuri comune ale soţilor. împărţire. Stabilirea situaţiei de fapt în raport cu drepturile părţilor.

în cazul în care părţile învederează că unele dintre bunurile comune a căror împărţire se solicită se găsesc în fapt la unul dintre foştii soţi ori au fost înstrăinate, instanţa,: pentru a evita soluţionarea numai aparentă a însuşi fondului cauzei, are îndatorirea să stabilească la care dintre părţi se află bunurile dobîndite în timpul căsătoriei sau de care dintre soţi au fost înstrăinate unele bunuri. Stabilirea acestei împrejurări este necesară pentru ca instanţa să o aibă în vedere la atribuirea loturilor şi deci să evite eventuale dificultăţi la intrarea în posesia unui bun cînd acesta se găseşte la cealaltă parte şi mai ales pentru a fi în măsură ca, la cererea celui interesat, să consacre obligaţia părţii ce deţine bunul atribuit celeilalte să i-1 restituie, sau, în caz contrar, să-i plătească echivalentul bănesc.

Trib. jud Ialomiţa, decizia civ, nr. 12 din 20 ianuarie 1976.

Articole din aceeasi categorie: