Bunuri comune ale soţilor. împărţire. Creanţe nestabilite in mod legal. Neincludere în masa partajabilă.

Pretinsele creanţe pe care soţii susţin că le au împotriva unor terţe persoane nu pot fi cuprinse în masa de împărţit a bunurilor comune cît timp ele nu au fost stabilite în mod legal, eventual prin introducerea în proces a pretinşilor debitori, pentru a se stabili, în contradictor cu ei, existenţa acelor creanţe, Drepturile ce ar decurge, de exemplu, dintr-un împrumut acordat altor persoane, va putea fi însă valorificat şi în cadrul altui proces în care să figureze pretinşii debitori.

Trib, Supr., S. tiv., decizia nr. 1 171 din 3 iulie 1976.

Articole din aceeasi categorie: